Sudeikių bendruomenė jau trečius metus vykdo pagalbos į namus paslaugų projektą „Socialinių paslaugų teikimas senyvo amžiaus ir neįgaliems asmenims Sudeikių seniūnijoje“, kurio imtis paskatino seniūnijos gyventojų senėjimas, negalia, socialinės atskirties, susisiekimo problemos kaimo vietovėse. Dėl įvairių sveikatos sutrikimų ar senyvo amžiaus vieniši asmenys negeba savarankiškai tvarkytis buityje, jiems reikalinga pagalba tvarkantis asmeninius ir visuomeninius reikalus, yra didelis bendravimo poreikis. Tokiems asmenims, o ypač gyvenantiems nuo miestelio nutolusiuose kaimuose, pagalba į namus ypač reikalinga šaltuoju metų laiku.
2020 metais iš projekto lėšų buvo įdarbinti trys darbuotojai, teikiantys pagalbos į namus paslaugas. Jie aptarnauja 16 asmenų- 9 miestelyje ir 7 kaimuose.
Sudeikių bendruomenė, vykdydama socialinį projektą, glaudžiai bendradarbiauja su Sudeikių seniūnija, kuri renka informaciją apie seniūnijos vienišų senyvo amžiaus ar neįgalių asmenų poreikius, sveikatos būklę ir situaciją buityje (maisto produktų, drabužių poreikį, reikalingus buityje atlikti darbus), siūlo gyventojams pagalbos į namus paslaugas. Informacija apie pagalbos į namus paslaugą yra pasklidusi tarp gyventojų, į seniūniją bei bendruomenę kreipėsi ir tebesikreipia seniūnijos gyventojai ir patys, norėdami išsiaiškinti paslaugų į namus gavimo sąlygas.
Projekto veikla tęsiama ir 2021 metais. Projektą finansuoja Utenos rajono savivaldybės administracija.

zymus zmones

lankytinos vietos1

istorija