logo Sirutenu prSirutėnų krašto bendruomenė teikė paraišką gauti paramą pagal veiklos sritį „Kaimo bendruomenės materialinės bazės sukūrimas ir (arba) stiprinimas“ pagal 2021 m. Nacionalinės paramos kaimo bendruomenių veiklai teikimo taisykles, finansavimą ir įsigijo didelės raiškos, su daugybe funkcijų televizorių, tv anteną, prailgintuvą bei 10 karaoke mikrofonų.
Projektą dalinai finansavo ir Utenos rajono savivaldybė.
Įsigytas inventorius paįvairins kultūrinį bendruomenės narių ir kitų kaimo gyventojų gyvenimą, organizuojant edukacinius užsiėmimus, kino vakarus, plės ir paįvairins Sirutėnų krašto bendruomenės vaikų dienos centro veiklas.
Sirutėnų krašto bendruomenė 2021 m. vykdė Jaunimo užimtumo projektą, kurio tikslas – sukurti patraukią atvirą erdvę jaunimo saviraiškiai, kūrybai, projektams ir idėjoms Sirutėnuose, skatinti jaunimą aktyviau leisti laisvalaikį, propaguoti sveiką gyvenimo būdą. Buvo suorganizuota socialinė akcija - vyresnio amžiaus gyventojams padėjo susitvarkyti namų aplinką. Dalyvaudami Kultūros ir socialinės plėtros centro, kitos Sudeikių seniūnijos NVO, vykdomo projekto edukaciniame užsiėmime „Nardymo pradžiamokslis“, susipažino su nardymo pradžiamoksliu bei su nardymo veikla Alaušo ežero gelmėse, o dalyvaudami pažintiniame sveikatingumo žygyje į Alaušo ežero salą, susipažino su unikalia Alaušo ežero salos gamta, buvo ugdomi sveikos gyvensenos įgūdžiai. Buvo suorganizuota Krepšinio diena Sirutėnuose, skirta sporto skatinimui jaunimo tarpe, organizuojamos filmų peržiūros, sportinės ir kitokios veiklos turiningam laisvalaikio leidimui, jaunimo gyvenimo aktyvinimui, tarpusavio bendravimo stiprinimui. Veikloms paįvairinti buvo įsigyta žaidimų konsolė, virtualūs akiniai ir žaidimai. Projektinėse veiklose dalyvauja ir Sirutėnų vaikų dienos centro vaikai.
Coat of arms of Utena LithuaniaProjektines veiklas finansavo Utenos rajono savivaldybė.

2021 m. rugpjūčio 10 d. projekto „Sveikatos universitetas namuose“ trečiosios sesijos dalyviai lankėsi Zarasuose. Čia aplankėme apžvalgos aikštelę, kur grožėjomės Zaraso ežeru su salomis ir pakrantes juosiančiu pasivaikščiojimo taku, apžiūrėjome Zarasų miesto aukščiausioje vietoje stovinčią Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčią. Aplankėme Stelmužės ąžuolą - gamtos paminklą, vieną seniausių Europoje ir seniausią bei storiausią medį Lietuvoje, kuris šį pavasarį paremtas keturiomis naujomis medinėmis atramomis. Galutinis sustojimas – Kvintiškių Švč. Mergelės Marijos Apsireiškimo vieta prie Ilgio ežero.
 
logo 2020NVO „Kultūros ir socialinės plėtros centras“ jau antrus metus įgyvendina vietos projektą „Povandeninis pažintinis takas, Sudeikių galerijos povandeninė ekspozicija Alaušo ežere“. 2021 m. liepos 29 d. Nardymo klube vyko edukacinis užsiėmimas „Nardymo pradžiamokslis“, supažindinant ir su nardymo veikla Alaušo ežero gelmėse. Išklausiusiems pradžiamokslį buvo įteikti Nardymo pradžiamokslio pažymėjimai. Norintieji, o jų atsirado nemažai, ypač aktyvūs buvo Sirutėnų vaikų dienos centro vaikai, galėjo įgytas teorines nardymo žinias pritaikyti praktikoje ir, panėrę į Alaušą, pasigrožėti povandenine Sudeikių galerijos ekspozicija.

Projekto pavadinimas: Povandeninis pažintinis takas ir Sudeikių galerijos povandeninė ekspozicija Alaušo ežere. Projekto registracijos numeris UTEN-AKVA-8.3.1.Ž-JK-9-3-2019
Pareiškėjas: Kultūros ir socialinės plėtros centras (parneris: Utenos Nardymo Klubas).
Projekto tikslas – jaunų žmonių įtraukimas į veiklas susijusias su kultūros puoselėjimu, gamtosauga, sveikatinimo skatinimu bei sąmoningumo ugdymu telkiant vietos bendruomenę Sudeikių krašte.
Priemonė „Sveikatingumo skatinimas bei geresnių galimybių žūklės mėgėjų bei nardytojų veiklai sudarymas Utenos rajone“ (kodas Nr. BIVP-AKVA-SAVA-2). Utenos regiono vietos veiklos grupės vietos plėtros strategija „Utenos rajono dvisektorė strategija 2016-2023 m.“.