2021 m. birželio 30 d. 10.30 val. projektas „Sveikatos universitetas namuose“ kvietė į pirmąją sesiją „MINČIŲ IR JAUSMŲ EKOLOGIJA“ ant Alaušo tilto. Rasa Žitkuvienė supažindino su projekte numatytomis veiklomis, edukacijomis, susitikimais ir išvykomis, kvietė aktyviai, gyvenimo kokybę gerinančiai veiklai, pabrėžė judėjimo svarbą. Šios sesijos viešnia, lektorė docentė Ingrida Kepalaitė palietė vidinės žmogaus ekologijos temą, priminė minčių galią, kalbėjo apie ligų atsiradimo ištakas ir t.t. Keisčiausia – visos minėtos temos taip aiškiai, suprantamai, vyžuoniškių tarme sugula poetės Ingridos Kepalaitės posmuose naujai išleistoje poezijos knygoje „Pasakysiu pasakų“. Trenerė Sigita Žygaitė, tarsi įtvirtindama Ingridos teiginius, mokė „Sveikatos universiteto namuose“ dalyvius atsipalaidavimo paslapčių, priminė kasdieninio judėjimo svarbą ir savęs, savo galių pajutimą per judėjimą.
Projektą „Sveikatos universitetas namuose“ rengė ir įgyvendina bendrija „Tėviškės pastogė“ ir Sudeikių daugiafunkcis centras.
 
 
2021 06 17 Sudeikiu plenerasXXIII tapytojų ir skulptorių pleneras „Alaušas 2021" - projekto „Povandeninis pažintinis takas, Sudeikių galerijos povandeninė ekspozicija Alaušo ežere“ dalis. Kūrėjų atrinkti darbai bus eksponuojami Sudeikių dailės galerijoje, taip pat dalis specialiai parengtų darbų bus panaudoti Sudeikių galerijos po vandeniu Alaušo ežere ekspozicijai.
2021 m. profesionalaus meno kūrėjų plenere dalyvavo 8 profesionalūs tapytojai ir 2 skulptoriai:
Živilė Bardzilauskaitė – Bergins (Kaunas), Nerijus Baublys (Vilnius), Vilija Kisieliūtė (Vilnius), Ugnius Motiejūnas (Kaunas), Antanas Obcarskas (Kaunas), Vytautas Šemelis (Sirutėnai), Valentinas Šimonėlis (Sirutėnai), Edita Utarienė (Vilnius), Loreta Zdanavičienė (Vilnius), Ričardas Zdanavičius (Vilnius).
Plenero uždarymas ir profesionalaus meno kūrėjų darbų parodos atidarymas vyko 2021 m.  birželio 17 dieną Sudeikių dailės galerijoje.
XXIII tapytojų ir skulptorių plenero "Alaušas 2021" globėjas – Utenos rajono savivaldybės meras Alvydas Katinas
Plenero koordinatoriai - Lina ir Virgilijus Gaižauskai. Organizatorius - Kultūros ir socialinės plėtros centras. Partneriai - Utenos nardymo klubas, +370 686 32922
Projektas įgyvendinamas pagal Utenos regiono vietos veiklos grupės vietos plėtros strategijos „Utenos rajono dvisektorė strategija 2016 – 2023 m.“ III prioriteto „Inovacijų plėtra, pridėtinės vertės bei darbo vietų kūrimas Utenos žvejybos ir akvakultūros regione“ priemonės „Sveikatingumo skatinimas bei geresnių galimybių žūklės mėgėjų bei nardytojų veiklai sudarymas Utenos rajone“.
Sudeikių bendruomenė jau trečius metus vykdo pagalbos į namus paslaugų projektą „Socialinių paslaugų teikimas senyvo amžiaus ir neįgaliems asmenims Sudeikių seniūnijoje“, kurio imtis paskatino seniūnijos gyventojų senėjimas, negalia, socialinės atskirties, susisiekimo problemos kaimo vietovėse. Dėl įvairių sveikatos sutrikimų ar senyvo amžiaus vieniši asmenys negeba savarankiškai tvarkytis buityje, jiems reikalinga pagalba tvarkantis asmeninius ir visuomeninius reikalus, yra didelis bendravimo poreikis. Tokiems asmenims, o ypač gyvenantiems nuo miestelio nutolusiuose kaimuose, pagalba į namus ypač reikalinga šaltuoju metų laiku.
2020 metais iš projekto lėšų buvo įdarbinti trys darbuotojai, teikiantys pagalbos į namus paslaugas. Jie aptarnauja 16 asmenų- 9 miestelyje ir 7 kaimuose.
Sudeikių bendruomenė, vykdydama socialinį projektą, glaudžiai bendradarbiauja su Sudeikių seniūnija, kuri renka informaciją apie seniūnijos vienišų senyvo amžiaus ar neįgalių asmenų poreikius, sveikatos būklę ir situaciją buityje (maisto produktų, drabužių poreikį, reikalingus buityje atlikti darbus), siūlo gyventojams pagalbos į namus paslaugas. Informacija apie pagalbos į namus paslaugą yra pasklidusi tarp gyventojų, į seniūniją bei bendruomenę kreipėsi ir tebesikreipia seniūnijos gyventojai ir patys, norėdami išsiaiškinti paslaugų į namus gavimo sąlygas.
Projekto veikla tęsiama ir 2021 metais. Projektą finansuoja Utenos rajono savivaldybės administracija.