62020 m. Sudeikių bendruomenė kartu su partneriais - asociacijomis „Juozapavos bendruomenė“, „Kultūros ir socialinės plėtros centras“, „Sirutėnų krašto bendruomenė“ bei bendrija „Tėviškės pastogė“ vykdė projektą „Bendros veiklos vienija bendruomenes".
Projektas finansuotas pagal Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomenės veiklos stiprinimo 2020 metų veiksmų plano įgyvendinimo 1.1.5 priemonę „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“, buvo skirta 1178,76 €. Projekto tikslas – organizuojant edukacines kultūrines išvykas, stiprinti bendruomenės sutelktumą, skatinti bendruomeniškumą ir bendradarbiavimą bei plėtoti seniūnijos gyventojų laisvalaikio užimtumą. Įgyvendinant projektą buvo suorganizuota edukacinė pažintinė išvyka į netoli Platelių įsikūrusį Šaltojo karo muziejų ir Kretingos rajone esančią Orvidų sodybą bei Telšių savivaldybės Luokės seniūniją ir bendruomenę, kur pasidalinta Luokės ir Sudeikių seniūnijų ir seniūnijose veikiančių bendruomenių gerąja patirtimi.

Už projekto lėšas taip pat įsigyta prekių, kuriomis galės naudotis ir kitos seniūnijos bendruomenės. Bendruomenių nariai, ypač senyvo amžiaus bei socialinę atskirtį patiriantys žmonės, kurie turi mažai galimybių dalyvauti renginiuose, turiningai praleido laiką. Ateityje į vykdomas veiklas bus siekiama įtraukti dar daugiau žmonių.
Projektą finansavo Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija ir Utenos rajono savivaldybė.

zymus zmones

lankytinos vietos1

istorija